DAJEMY WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ

Dostarczamy rzetelnej informacji bezpośrednio z rynku, pomagamy poznać preferencje i potrzeby klientów, dajemy wiedzę, dzięki której przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność a instytucje publiczne funkcjonują sprawniej

Badania rynku dla biznesu

Realizujemy badania preferencji klientów, wizerunku marki, badania konkurencji, badania innowacyjności produktów, badania w kierunku poszukiwania nisz rynkowych.


Nasze Umiejętności

Poznaj nasze szerokie umiejętności

9000
wywiadów
z respondentami
300
indywidualnych wywiadów pogłębionych
980
przebadanych osób podczas sesji fokusowych FGI
1400
osób, którym udzielono doradztwa oraz szkoleń

Aktualności

Post Thumbnail

LOKALNY RYNEK PRACY A WYNAGRODZENIA

LOKALNY RYNEK PRACY I WYNAGRODZENIA Wzrasta płaca minimalna, jednak nadal zarabiamy znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Mimo, że średnia krajowa w czerwcu 2016r. wyniosła 4252zł brutto, czyli ok. 3028zł (...)

Post Thumbnail

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z roku na rok wzrastają składki ZUS, przedsiębiorcy mają dodatkowo kilka podatków do uregulowania, co znacznie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie dla małych i mikro firm. Jak wskazują (...)

Post Thumbnail

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI Początek roku szkolnego za nami, szykują się duże zmiany w systemie edukacji, a jak wskazują badania w obecnym systemie edukacji rodzicom najbardziej brakuje oferty zajęć pozalekcyjnych dla (...)

Post Thumbnail

Problemy społeczne dzieci i młodzieży

PROBLEMY SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Jak wskazują badania przeprowadzone wśród mieszkańców gmin Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego z obszaru działania LGD w Łącku, do problemów społecznych dzieci i młodzieży w naszym regionie należą (...)

Post Thumbnail

Badania satysfakcji klientów

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW   Zadowolenie klienta stało się dzisiaj ważnym aspektem sukcesu rynkowego. To   klient decyduje, które oferty na rynku mają największą wartość. Liderzy rynkowi nie tylko zadowalają swoich klientów, ale starają (...)

Post Thumbnail

Witamy na stronie

WITAMY Serdecznie witamy na stronie agencji badawczej Synergia. Naszym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i społecznych w ich rozwoju i codziennym funkcjonowaniu poprzez rzetelne i profesjonalne dostarczanie informacji o rynku (...)

Post Thumbnail

Zapraszamy do oferty

ZAPRASZAMY DO OFERTY Oferujemy: badania marketingowe dla biznesu: badania klientów, badania chłonności rynku, badania konkurencji, badania dystrybucji, itp badania pracowników i klimatu organizacyjnego badania społeczne w zakresie: przedsiębiorczości, edukacji, rynku pracy, bezrobocia, aktywizacji społecznej, (...)

Wiedza

Badania marketingowe są jak mapa drogowa dla decydentów. Pomagają dotrzeć do celu eliminując ryzyko podjęcia złej decyzji. Badania marketingowe prowadzi (...) Czytaj Więcej
Badania ilościowe – skoncentrowane na liczebnym opisie rzeczywistości, np. ile osób widziało reklamę. Dotyczą one częstotliwości występowania określonych zjawisk, motywacji (...) Czytaj Więcej
Badania jakościowe to badania, których zasadniczym zadaniem jest wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej postępują konsumenci, dotarcie do nieujawnionych w (...) Czytaj Więcej

Wywiad realizowany przy pomocy kwestionariusza realizowany w bezpośrednim kontakcie z respondentem, w domu, w firmie, itp.

Czytaj Więcej
PAPI (od ang. Paper and Pencil Interview) - Termin określający zbiorczo techniki badań ilościowych, bazujące na konwencjonalnej - papierowej wersji (...) Czytaj Więcej
CAPI (od ang. Computer-Assisted Personal Interviewing) - Wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym, technika badań ilościowych, w której bezpośredniemu kontaktowi ankietera (...) Czytaj Więcej
CATI (od ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) - Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym, technika badań ilościowych, w której pozyskiwanie informacji od (...) Czytaj Więcej
Ankieta audytoryjna - ankieta badawcza wypełniana w sali / audytorium, w którym zgromadzeni zostali wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu. Osoby (...) Czytaj Więcej

Nasi partnerzy